O mnie

J.Imielska

PL

Joanna Imielska urodziła się 16 listopada 1962 roku w Bydgoszczy. W latach 1983–1988 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2002–2008 pełniła funkcję prodziekana, a w latach 2008–2016 dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, między innymi: stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990–1991, 1997) oraz Ministra Kultury (2005). W 2003 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna za pracę artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie upowszechniania kultury plastycznej w Lesznie. W 2014 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach, Serbii i USA. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą.

EN

Joanna Imielska was born on 16.11.1962 in Bydgoszcz. From 1983 to 1988 she studied at the State Academy of Fine Arts in Poznan (now the University of the Arts in Poznan) and graduated with distinction from the Drawing Studio of Professor Izabella Gustowska. Since 1989 she has worked at  the University of the Arts, where since 1994 she has run her own drawing studio at the Faculty of Art Education and Curatorial Studies. In 2013 she received the title of Professor. From 2002 to 2008 she was the Vice Dean, and from 2008 to 2016 the Dean of the Faculty of Art Education of the University of the Arts in Poznan. She has won many awards and held many scholarships, including: a scholarship from the Minister of Culture and Art (1990-1991 and 1997) and the Minister of Culture in 2005. In 2003  Imielska received the Award of the Mayor of the City of Leszno for artistic and teaching work in the field of promoting artistic culture in Leszno. In 2014 she was awarded The Medal for Merit to Culture – Gloria Artis. She occupies herself with drawing and painting. Imielska is the author of several dozen solo exhibitions and has taken part in many group exhibitions in Poland, Germany, Belgium, the Netherlands, Spain, France, the Czech Republic, Serbia and the USA. Her works are in public and private collections in Poland and abroad.