Cztery pory roku

4 pory roku - The Four Seasons - BWA - Bydgoszcz - Polska - Poland

Opis

[PL] (BIK, 1993): W bydgoskim Biurze Wystaw Artystycznych odbyły się równolegle dwie wystawy indywidualne młodych malarek, absolwentek Liceum Plastycznego w Bydgoszczy, które następnie ukończyły dwie różne akademie – Joanna Imielska – poznańską, zaś Aleksandra Simińska – toruńską, obie artystki pozostały na macierzystych uczelniach, a obecnie wystawiają razem. Ich twórczość malarska jest diametralnie różna pod niemal każdym względem, jednak cechą wspólną dla obu jest jedno źródło inspiracji – natura, pejzaż, ale przez każdą pojmowany i transponowany inaczej, aczkolwiek zawsze silnie przetworzony w sposób charakterystyczny dla twórczej osobowości autorki. Joanna Imielska wystawiła obrazy z cyklu „Cztery pory roku“, w przeważającej części były to obrazy malowane lekko, swobodnie z dużą fantazją. Wsród zróżnicowanych form przeważały, wąskie, lancetowate liście odrealnione, podkreślające swym układem ruch, stwarzające wrażenie stałego przemieszczania się wraz z podmuchem wiatru, który wdarł się na płaszczyznę obrazu. Uwagę zwracały „Jesienie“ wirujące, skrzące się bogactwem barw, komponowane właśnie z takich lancetowatych form, współgrających z krótkimi pociągnięciami, podkreślającymi piony drzew. Charakter obrazów „ustawionych“ pośrodku sali wzmagała ich namacalna żywa konstrukcja poprzez rozsypane przed nimi suche liście. „Wiosny“ były obrazami o nieco innym wyrazie, budowane z form określonych, cięższych, trochę jakby toporniejszych. Utrzymane w innej kolorystyce, nieco przeniebieszczone, łzawe. Były to wiosny widziane przez kształt fontanny, stąd nie kojarzyły się z budzącym życiem, ale przywoływały obraz strumieni wody, wytryskujących w górę i ciężko opadających na boki. Każda z pór roku przez formy zatrzymane w obrazach i związaną z nimi kolorystyką odzwierciedla różne klimaty i rytmy przyrody.

Galeria