1995 – 1611 portretów kamienia – Galeria Nad Wisłą – Toruń

1995 - 1611 portretów kamienia - Galeria Nad Wisłą - Toruń

Opis

case study

Galeria