1995 – 1611 portretów kamienia – Galeria Nad Wisłą – Toruń

1611 portretów kamienia - 1611 portraits of the stone - 1611 der Steinporträts - Galeria Nad Wisłą - Toruń

Opis

Na wystawie zaprezentowane zostały prace z cyklu „4 pory roku – Lato“ oraz po raz pierwszy prace z cyklu „Kamienie“.

Galeria