Magazyn Sztuki

Magazyn Sztuki - Art Store - WizyTUjąca Galeria - Warszawa - Polska - Poland

Opis

[PL] Leszek Czajka (Galeria WizyTUjąca): Bogactwo w sztuce jest tak wielkie, że wykracza poza ramy pojedynczego pokazu. Szukaliśmy formuły, która pozwoli choć trochę oddać tę różnorodność tematów, zainteresowań i sposobów realizacji. Pomyśleliśmy o „zmagazynowaniu“ w jednym projekcie różnych działań, które dotyczą działalności społecznej, psychologicznej, politycznej i filozoficznej. Wystawa, którą nazwaliśmy „Magazyn Sztuki“ (wernisaż 29.11.2006) otworzy cykl prezentacji, który ma na celu pokazanie szerokiego kontekstu kulturowego sztuki tworzonej obecnie. Zaprosiliśmy do udziału twórców reprezentujących różne generacje. Charakterystyczna dla prac młodych artystów umiejętność rejestrowania chwili, teraźniejszości, na naszej wystawie będzie sąsiadowała z dziełami artystów z dużym dorobkiem twórczym, których prace często zwolnione są z doraźności i których przesłanie wykracza poza określone ramy czasowe. Jeśli jednak w tej różnorodności prac szukać cech wspólnych, można powiedzieć, że łączy je zafascynowanie autorów językiem plastyki oraz ich dążenie do znalezienia własnej, indywidualnej formy komunikowania się z innymi oraz z otaczającą rzeczywistością. W pierwszej edycji „Magazynu Sztuki“ udział biorą: Rafael Akahira, Jakub Budzyński, Ola Cieślak, Małgorzata Dmitruk, Magda Dukaczewska, Teodor Durski, Darek Gierdal, Ryszard Grzyb, Joanna Imielska, Piotr Kmita, Magda Moskwa, Marzena Nowak, Anna Okrasko, Patrycja Orzechowska, Ewa Pełka, Krystyna Piotrowska, Jan Rusiński, Piotr Sakowski, Katya Shadkowska, Tomasz Tatarczyk, Twożywo, Teresa Tyszkiewicz, Monika Waraxa, Stanisław Wójcik, Hanna Zawa, Wea Zawadzka, Paweł Żak.

Galeria