Czas

Czas - Time - Bałtycka Galeria Sztuki - Ustka - Polska - Poland

Opis

[PL] Prof. Jacek Dyrzyński, 2003: Kocha kwadrat – jedyny kształt nie występujący w naturze (poza krystalografią) – wymyślony przez człowieka, który także ja uważam za apoteozę racjonalnej interpretacji rzeczywistości. Wszystkie swe ostatnie prace mieści w tym formacie. Często na ostateczną jego formę składają się zsumowane części co przypomina przez to znane z historii poliptyki. Każdy z elementów ma pewną kompozycyjną autonomię, także jest niemalże kolejnym mansjonem tego samego spektaklu lub lepiej kartą opisu tej samej rzeczywistości. [...] Ona wie, że między mikro a makroświatem nie ma różnic estetycznych, że oba mogą być podnietą, prowokacją dla twórcy. Sądzę, że dlatego jej prace mają taką intelektualną konstrukcję, iż wielkie założenia atomizowane są drobnymi uderzeniami pędzla i piórka, które jak malarskie molekuły budują dopiero całość. Uważam, że jej mikro i makrokosmos wspaniale się uzupełniają – dostrzegamy urodę i monumentalność – założenia, jak też bogactwo drobin, które je budują. Sądzę, że podobnie patrzy miłośnik starożytności, fascynując się sylwetką piramid, ale również ilością głazów, z których je kiedyś zbudowano. [...] Coraz bardziej kompozycyjnie upraszcza swe prace jednocześnie komplikując je wizualnie. Myślę, że niedługo najbliższy jej estetycznym potrzebom będzie Unizm Władysława Strzemińskiego, którego zasady będzie zestawiała ze swoim obecnym programem opisywania świata przy pomocy znaków pierwszych: koła, kwadratu i trójkąta.

Galeria