17 Prezentacje – Mikrohistorie. Kolekcja Miejska

17 Prezentacje. Mikrohistorie. Kolekcja Miejska - 17th Presentations. Micro-Stories. City Collection - MBWA - Galeria w Ratuszu - Leszno - Polska - Poland

Opis

[PL] Magdalena Komborska, kuratorka wystawy („Mikrohistorie. Kolekcja miejska“, 2012): 17 Prezentacje „Mikrohistorie. Kolekcja miejska“, organizowane przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, nawiązują do poprzedniej edycji o tytule „Jestem stąd...“, a dokładnie do słów kuratorki Justyny Ryczek „A jeżeli ja nie jestem stąd – to, jakie to ma znaczenie?...“ W odpowiedzi na jej pytanie, ale przede wszystkim na zmiany zachodzące w sztuce, relacje kształtujące się między mieszkańcami i miejskimi subkulturami 17 Prezentacje przytaczają regionalne mikrohistorie – historie osobiste twórców. To opowieści indywidualne, niby niepozorne, ale mówiące o tym, co łączy rozmaitych artystów z regionem leszczyńskim. [EN] Magdalena Komborska, curator (”Microstories. An urban collection”, 2012): 17. Presentations ” Microstories. An urban collection”, organized by the Municipal Agency of Art Exhibitions in Leszno pertains to the previous edition of ”I am from here…”, precisely to curator Justyna Ryczek’s words…”And if I am not from here – what difference does it make”?... In response to her question, but above all to the ongoing changes in art, the emerging relationships between residents and urban subcultures, 17. Presentations showcase regional microstories – the artists personal stories. These are individual accounts, inconspicuous on the surface, but very revealing as to what links various artists with the Leszno region.

Galeria