17 Prezentacje – Mikrohistorie. Kolekcja Miejska

17 Prezentacje. Mikrohistorie. Kolekcja Miejska - 17th Presentations. Micro-Stories. City Collection - MBWA - Galeria w Ratuszu - Leszno - Polska - Poland

Opis

[PL] Magdalena Komborska, kuratorka wystawy („Mikrohistorie. Kolekcja miejska“, 2012): „17 Prezentacje Mikrohistorie. Kolekcja miejska“, organizowane przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, nawiązują do poprzedniej edycji o tytule „Jestem stąd...“, a dokładnie do słów kuratorki Justyny Ryczek „A jeżeli ja nie jestem stąd – to, jakie to ma znaczenie?...“ W odpowiedzi na jej pytanie, ale przede wszystkim na zmiany zachodzące w sztuce, relacje kształtujące się między mieszkańcami i miejskimi subkulturami 17 Prezentacje przytaczają regionalne mikrohistorie – historie osobiste twórców. To opowieści indywidualne, niby niepozorne, ale mówiące o tym, co łączy rozmaitych artystów z regionem leszczyńskim“.

Galeria