Obszary czasu

Obszary czasu - The Area of Time - Galeria Student - Uniwersytet Ostrawski - Ostrawa - Czechy - Czech Republic

Opis

[CS] Dáša Lasotová (Imielské Obszary czasu v Galerii Student, 2012): Už jen do 18. března 2012 můžete navštívit výstavu obrazů Joanny Imielské v galerii Student Ostravské univerzity v Ostravě. Profesorka Imielská z Univerzity umění v Poznani vystavuje v České republice od roku 1986 poprvé. V Polsku a v zahraničí připravila 46 autorských výstav a zúčastnila se 83 výstav kolektivních. Věnuje se kresbě a malbě. Ostravská expozice Imielské je komponována z obrazů cyklů Čas, Labyrint a 24 hodiny. Labyrint je pro Imielskou mnohoznačným pojmem: „Částečně magickým a tím nezvykle fascinujícím – náboženským symbolem, symbolem života, symbolem smrti, symbolem vystupujícím v hádankách a hrách, také jako figura v zahradách, a také jako obyčejný dekorativní prvek. Všechny tyto významy našly v kresbách uplatnění.“ Společným rysem prezentovaných cyklů je delikátní, subtilní a kultivované vyjadřování se k vzájemně na sebe navazujícím i vnitřně propojeným konceptům času, pomíjivosti a trvání a uplat- nění forem geometrie (ve smyslu pojetí Petra Vopěnky). Na první pohled klidné a harmonické formy odhalují až v dalších rovinách symbolické obsahy a zneklidňují kontemplací individuálního a obecného.

Galeria