18 Prezentacje – Granice sztuki

18 Prezentacje Leszno 2014. Granice sztuki - 18th Presentations Leszno 2014: Art Borders - Galeria MBWA - Galeria w Ratuszu - Leszno - Polska - Poland

Opis

[PL] Karolina Leśnik (kuratorka wystawy): 18. Edycja Prezentacji odbywa się pod hasłem „Granice sztuki“. Tegoroczny, wieloznaczny i niedający się w sposób łatwy zdefiniować tytuł stanowi punkt wyjścia do podejmowanych już od wieków rozwiązań nad problemami zróżnicowania, zasięgu oraz kresu sztuki. Ciągle zaskakująca, zmieniająca się forma oraz treść dokonań współczesnych twórców zmusza nas do porzucenia uznanych schematów i formuł rozumienia. Anektowanie nowych terenów: nauki, polityki, techniki oraz życia codziennego, rozszerza obszar istnienia sztuki. Nowe, niezdefiniowane zjawiska skłaniają nas do stawiania pytań o czynniki determinujące owe zmiany. Czy wiedza, doświadczenie, wiek i miejsce działania artystów mają znaczenie? Czy istnieją jeszcze jakieś nieprzekraczalne granice sztuki? Odpowiedzi na rodzące się pytania szukać możemy przyglądając się pracom prezentowanym podczas tegorocznej wystawy. Poszczególni twórcy reprezentujący często odmienne postawy artystyczne w różnoraki sposób rozwijają powyższe kwestie i pytania. Z jednej strony mamy do czynienia z nawiązaniem do tradycji, z odwołaniem do twórczości wybitnych artystów minionych stuleci oraz odniesieniami do uniwersalnych wartosci porządkujących świat sztuki. Z drugiej pojawiają się artyści, którzy wykorzystując nowe techniki, narzędzia i materiały, podejmują próbę poszukiwania alternatywnego języka wypowiedzi. Dialog i relacje powstające między wszystkimi pracami pozwalają na odkrywanie kolejnych punktów odniesienia, dzięki którym zarówno twórcy jak i widzowie próbują nazwać i wytyczyć dzisiejsze Granice Sztuki. Joanna Imielska za prace z cyklu „Mikrokosmos“: „Tęcza“, „Płonąca tęcza“ i „Spalona tęcza“ otrzymała I nagrodę.

Galeria