2014 – Koło czsu – Galeria MBWA – Leszno

Koło czasu - Wheel of Time - Rad der Zeit - Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych - Leszno

Opis

Rafał Boettner-Łubowski („Nieortodoksyjne reinkarnacje geometrii“, 2014): „Sztuka Joanny Imielskiej stanowi ciekawą i poruszającą jednocześnie enklawę w pejzażu współczesnych poszukiwań artystycznych. Wyczuwa się, że jej przejawy wynikają z dojrzałych wyborów oraz realizacji autentycznych i szczerych zamierzeń twórczych Autorki. Pomimo zauważalnej spójności, malarskie i rysunkowe obrazy tej artystki w harmonijny i zasadny sposób łączą pewne antytetyczne sprzeczności, a ich odbiór może odbywać się na rozmaitych poziomach recepcji. I tak na przykład, Imielska w zamierzony i celowy sposób prowokuje wizualną dekoracyjność w swych rysunkowych i malarskich kompozycjach, a jednak „dekoracyjność” ta jest tak naprawdę pierwszą warstwą kontaktu ze wspomnianymi dziełami, za którą, przy bliższym oglądzie, daje o sobie znać potencjał ich refleksyjnej i symbolicznej zawartości. Poznając poszczególne przejawy dorobku twórczego autorki „Labiryntów” i „Zapisanych godzin”, jasne staje się to, że artystkata czyni z geometrii symboliczny i strukturalny fundament swojej twórczości, a jednak daleka jest ona od utopijnych i radykalnych jednocześnie przekonań i rozwiązań charakterystycznych dla dokonań niektórych reprezentantów ubiegłowiecznej abstrakcji geometrycznej. Geometria w ujęciu Imielskiej nie istnieje w czystej, suchej i sterylnej postaci, lecz trwa ona w zasadnej koegzystencji z innymi rozstrzygnięciami twórczymi, które pozwalają na sugestywne uaktywnianie się jej symbolicznego i emocjonalnego potencjału. Takie potraktowanie geometrii, w wymiarze nieco bardziej ogólnym,postrzegać też można jako jedną z ciekawszych możliwości nieortodoksyjnych, współczesnych reinkarnacji prastarego języka sztuki, objawiającego swe oddziaływanie w różnych epokach i w rozmaitych kontekstach poszukiwań artystycznych, którego jednak adekwatne i konstruktywne użycie, stanowi wbrew wszelkim pozorom, jedno z najtrudniejszych wyzwań twórczych, z którym mierzyć się mogli geniusze przeszłości, ale które pozostaje też wyzwaniem otwartym dla artysty współczesnego”.

Galeria