2016 – Ogólnopolski Konkurs Malarski im. L. Wyczółkowskiego – Bydgoszcz 2016 – Galeria Miejska BWA – Bydgoszcz

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz 2016 - A National Painting Competition named of Leon Wyczółkowski Bydgoszcz 2016 - Nationaler Malwettbewerb im Namen von Leon Wyczółkowski Bygdoszcz 2016 - Galeria Miejska BWA - Bydgoszcz

Opis

Kuratorka wystawy – Jolanta Chmara: „Do artystycznej rywalizacji w tegorocznej edycji stanęło 408 malarzy z całego kraju, którzy zaprezentowali około1050 obrazów. Tematyka prac oraz jej malarska interpretacja zależały wyłącznie od twórców, co zaowocowało przeglądem i konfrontacją najróżniejszych artystycznych postaw i nurtów współczesnego polskiego malarstwa. Podczas dwuetapowych kwalifikacji komisja jurorska pod przewodnictwem prof. Jarosława Modzelewskiego, w której skład wchodziły: Ewa Beata Białecka, prof. Aleksandra Simińska i dr Edyta Sobieraj, wyłoniła grupę 67 finalistów. To właśnie ich prace pokazane zostały na pokonkursowej ekspozycji oraz w katalogu towarzyszącym wystawie“. Ewa Urbańska: „Czy można zdefinować malarstwo Anno Domini 2016 na podstawie obrazów nadesłanych na jeden ogólnopolski konkurs? Zapewne nie. Natomiast łatwo skonstatować, do których artystów – przedstawicieli jakich pokoleń, „szkół“ sposobów pojmowania malarstwa idea bydgoskiego konkursu trafia. Ponad sto dzieł wybranych do wystawy i wyjątkowo szczupłe grono nagrodzonych wskazują, jak ostra była selekcja i oceny jury. Dominuje wrażenie jednolitości stylowej i pokrewieństwa poetyk i idiomów malarskich – głównie figuracji mocno posadowionej w tradycji lat siedemdziesiątych i potem dziewięćdziesiątych, z ich interpretacją i reinterpretacją pop-artu i hierrealizmu. Swiostym uprawomocnieniem podwójnego widzenia motywu i tematu – poprzez bezpośrednią obserwację i „filtr“ fotografii, a nawet wyraziste akcentowanie zdjęcia jako „podkładu“ obrazu (...) Mimo to, szczególnie zapada w pamięć nieliczna geometryczna abstrakcja – ta spod znaku malarstwa Joanny Imielskiej („39 stopni w cieniu“, „Między 45 a 90“, „Czasopisanie“), skrząca się czystością kolorów, jego wewnętrznym światłem i zarazem powrotem do wartości podstawowych, jak kolor i walor, widmo świetlne“.

Galeria