Ósme drzwi pustki

Ósme drzwi Pustki - The Eighth Door of Emptiness - BWA Galeria Sztuki w Olsztynie - Polska - Poland

Opis

[PL] Małgorzata Bojarska-Waszczuk, kuratorka wystawy: Tytuł wystawy „Ósme drzwi Pustki“ nawiązuje do przestrzeni duchowego rozwoju, osiąganych przez medytację. Nie bez znaczenia jest tu też symbolika liczby osiem. Jak mówi François Cheng w eseju o Pustce „Pustka nie równa się nicości. Pustka jest obrazem”. Pustka w znaczeniu buddyjskim, nie ma więc nic wspólnego z negacją i brakiem. Jest wyrazem najwyższej afirmacji potencjalności, harmonii, zjednoczenia ze wszystkimi przejawami rzeczywistości. Większość artystów, których twórczość zaprezentowana jest na wystawie, posługuje się językiem abstrakcji. Sztuka abstrakcyjna, sztuka geometrii jest polem medytacyjnym. Wyrasta z uważności i kontemplacji. Jest wyrazem harmonii, wywodzącej się z matematycznej miary i uniwersalnych praw, a także z obszaru intuicyjnego poznania, z duchowego doznania, dla którego jej język bezprzedmiotowy jest najdoskonalszym sposobem wyrażania. Język abstrakcji unosi nas od razu w górę, pomija rejony pośrednie, uwalnia nas i kieruje w stronę wyższego porządku, jakiejś pozaobrazowej i pozawerbalnej, lecz istniejącej rzeczywistości. [...] U Joanny Imielskiej, czas i długotrwały proces twórczy, to elementy charakterystyczne dla jej pracy. Czas jest obecny w jej twórczości jako tamat, problem, który jest rozważany przez artystkę na poziomie plastycznym, ale też ma swój konkretny wymiar w procesie powstawania dzieła. W cyklach prac rysunkowych, „Czas“, „Labirynty“, „Zapisane godziny“, artystka odwołuje się do samej istoty rysunku – jako do formy dla procesu myślowego. Istotnie, staje się on rodzajem medytacji, także poprzez sposób, w jaki pracuje nad rysunkami - długotrwałe i monotonne budowanie kompozycji, tworzenie form i przestrzeni z nawarstwiających się czy równolegle biegnących linii. Artyści biorący udział w wystawie: Sławomir Brzoska, Joanna Imielska, Koji Kamoji, Arkadiusz Sylwestrowicz i Iza Tarasiewicz.

Galeria