Początek i koniec?

Początek i koniec? - The Beginning and the End? - Polanicka Galeria Sztuki Akwarium - Polanica-Zdrój - Polska - Poland

Opis

[PL] Ewa Urbańska („Przestrzeń w malarstwie i przestrzeń malarska. Szkice o malarskiej interpretacji przestrzeni i czasu w twórczości kilku artystów“, 2014): Wydaje się, że wraz ze zwróceniem się Imielskiej ku budowaniu monumentalnych obrazów z elementów „gotowych” jej czasopisanie wróciło do swojego źródła, rezygnując z biologiczności form stało się poszukiwaniem czasu zarazem własnego i idealnego. Wyznacznikiem tej przemiany jest być może na nowo rozbudzane tak w praktyce malarskiej, jak i dydaktycznej zainteresowanie chociażby teoriami Kandinsky’ego, badaniem związków między płaszczyzną – przestrzenią obrazu a linią i punktem. Analityczne myślenie o obrazie ujawniają jej nowe płótna, w których tworzy kompozycje nieomal luminescencyjne – malarskie piksele koloru, odpowiadające rozbudowanej skali widma światła białego połyskują i migoczą jak punkty na ekranie monitora. Na wystawie zaprezentowane zostały prace: „Mikrokosmos 1“, „Mikrokosmos 2“, „Mikrokosmos 3“, „Mikrokosmos 4“, „Mikrokosmos 5“, „Zapisana godzina 2“ i „Kalejdoskopy 1-3“.

Galeria