2017 – Dwa horyzonty – Muzeum Zamku w Herzbergu am Harz

Dwa horyzonty - Two horizons - Zwei Horizonte - Muzeum Schloss Herzberg der Herzberg am Harz - (Niemcy - Germany - Deutschland)


Opis

Rafał Boettner-Łubowski („Sztuka, natura, kultura, człowiek“, 2017): "Wystawa „Dwa Horyzonty” podejmuje bardzo ciekawy problem kuratorski, a zaproszeni do udziału w niej artyści, warto to podkreślić raz jeszcze, reprezentują, zarówno rozmaite media współczesnych sztuk wizualnych, jak i zróżnicowane poetyki i zainteresowania twórcze. Problematyka omawianego projektu sugerować może wiele przemyśleń na temat potencjalnych związków natury i kultury. W wielu przypadkach związki takie mogą być nieuchwytne przy powierzchownym oglądzie danego artystycznego zjawiska i objawiają swoją niekonwencjonalną obecność dopiero po bardziej wnikliwym zagłębieniu się w istotę danych wypowiedzi twórczych. Warto pamiętać także o tym, jak ważne wydają się dziś sytuacje „zapośredniczonych” kulturowo odniesień do świata natury oraz postawy artystyczne, w których sfera natury wydaje się wyraźnie „pomijana” jako dominujący obszar twórczych inspiracji. Najczęściej jednak związki natury i kultury są obecne w wielu poszukiwaniach współczesnych twórców, tyle tylko, że niekonieczne funkcjonować one muszą w tradycyjnej postaci i ujęciu. Na zakończenie można by jednak zasugerować, że nie warto chyba tworzyć dogmatycznych typologii rodzajów artystycznych związków kultury i natury w poszukiwaniach działających dziś artystów, bowiem zawsze pojawić się może w ich twórczości „coś”, co podważy skonstruowane przez nas, sztuczne teoretyczne wyjaśnienia i schematy. I w tym chyba tkwi też ogromna nadzieja na przyszłość: okazuje się bowiem, że sztuka, wbrew wszelkim pozorom, może nas ciągle jeszcze zaskakiwać swoimi potencjalnymi odkryciami i redefinicjami własnej istoty. Joanna Imielska jest autorką prac o abstrakcyjnym charakterze, w których ogromne znaczenie odgrywa symboliczny i strukturalny porządek geometrii. Czasem jednak odnaleźć można w jej dziełach także motywy kojarzące się z naturą, np. odwzorowania unerwień liści, czy też układy kojarzące się z kosmicznymi konstelacjami i gwiazdozbiorami. Imielska zainteresowana jest fenomenem czasu – linearnego, cyklicznego, osobistego czy wewnętrznego – co także, na niedosłownych i abstrakcyjnych zarazem zasadach, zdaje się wiązać jej prace z pewnymi rytmami funkcjonowania natury i egzystencji człowieka." Kuratorka wystawy – Joanna Imielska.

Galeria