Notatki z podróży

Notatki z podróży - Travel Notes - Galeria Miejska BWA - Galeria Kantorek - Bydgoszcz - Polska - Poland

Opis

[PL] Joanna Imielska ("Notatki z podróży"): Moje podróże zawsze odbywają się „pomiędzy”: czasem a przestrzenią… tym co realnie, a tym co fikcyjne… tym czego doświadczamy, a tym co jest doświadczeniem pozornym… przyśpieszeniem i skupieniem… tradycją i współczesnością… Lista symbolicznych znaczeń słowa podróż jest nieograniczona, inspirują mnie podróże po świecie, podróże w świat książek, podróże artystyczne i te najbardziej autentyczne w głąb siebie. Na Notatki z podróży składają się prace dedykowane konkretnym miastom, takim jak: Poznań, Bydgoszcz, Miedzianka, Ostrawa i Szanghaj. Sam proces poznawania miast połączony jest z ekscytującą wędrówką, z powolnym oswajaniem miejsca, wytyczaniem szlaków, wyszukiwaniem szczegółów, które mnie inspirują. Późniejsza praca nad cyklami rysunkowymi i malarskimi odbywa się według następującego schematu: obserwacja – doświadczanie – wygaszanie – zapominanie – przywracanie na nowo w zupełnie innej perspektywie. Czasami odnoszę wrażenie, że moment zauroczenia jakimś miejscem, przy takim sposobie pracy, ucieka bezpowrotnie, że nie da się już tego odtworzyć, ale z drugiej strony otwiera się przede mną nieograniczone pole wyobraźni, droga, jak słusznie to określiła Ewa Urbańska: „od opisu malarskiego, opartego na widzeniu i odczuwaniu do opisu bardziej filozoficznego.” To poznawanie wymaga czasu, w ten sposób namacalnie go doświadczam, sam proces powstawania prac wydaje się równie ważny jak efekt końcowy.

Galeria