Podróże z nami zawsze są udane

Podróże z nami zawsze są udane - Journeys with Us Are Always Successful - Galeria pod Atlantami - Wałbrzych - Polska - Poland

Opis

[PL] Joanna Imielska („Podróże z nami zawsze są udane“, 2018): Podróż...słowo, stan, proces, który zawiera w sobie wiele znaczeń, skojarzeń, tęsknot. Podróż wyzwala w nas pokłady szczęścia, adrenaliny, zaprasza do aktywności, wysiłku fizycznego i intelektualnego, do zmiany, która nie zawsze jest wygodna i komfortowa, włoski poeta Cesare Pavese mówi nawet, że podróżowanie jest brutalne. Ile osób, tyle „przepisów“ na podróże, bo jak wiemy podróże są różne. Zgadzam się z powszechnie spotykaną opinią, że podróże kształcą, Święty Augustyn porównuje świat do książki, a podróżowanie do czytania. I tak, jak czytanie ze zrozumieniem, podróż nie polega jedynie na przemierzaniu odległości od punktu a do punktu b, podróż wiąże się z uważnością, obserwacją, zapamiętywaniem, odczuwaniem, dokonywaniem wyborów i porządkowaniem. Dla jednych osób podróżowanie to odkrywanie i szukanie inspiracji dla innych to ucieczka od spraw codziennych, a nawet od samego siebie. Jedni szukają osamotnienia, Olga Tokarczuk na przykład wiąże podróżowanie ze znikaniem i nieobecnością, dla innych celem podróży nie jest miejsce, lecz spotkanie z ludźmi. Lista symbolicznych znaczeń słowa podróż jest nieograniczona, ale może najbardziej autentyczny rodzaj podróży stanowi nasze życie, z jego wzlotami i upadkami, próbami ucieczki i pogoni, podróżą „w głąb siebie“. Artyści, biorący udział w wystawie zapraszają do odbycia podróży artystycznych, „zarażają podróżą“. Rafał Boettner-Łubowski podróże traktuje jako okazję „do docierania do rozmaitych miejsc związanych z kulturowo-artystycznym dziedzictwem przeszłości“. Milan Cieslar, dryfując między tym co realne, a tym co wymyślone, tworzy bardzo osobisty “Wehikuł czasu“. Dla Ilsu Kaya podróże w przeszłość i wspomnienia z dzieciństwa, nabierają w jej pracach zupełnie nowych znaczeń. Z kolei Dáša Lasotová „Podróżując dostrzega rezonans siebie i świata”. Dla Soni Rammer “podróżowanie jest stanem umysłu, rodzajem zaciekawienia, uważnością, otwarciem na nowe lub zobaczeniem na nowo starego”. Dla Magdaleny Rucińskiej słowo podróż obrosło wieloma znaczeniami kulturowymi, z jednej strony jest lekkie, płynne, sprowadzone do „powierzchownej turystyki“, z drugiej strony „jawi się ona jako ruch, zmiana, proces (...) poruszanie się w głąb, błądzenie, poszukiwanie.“ Natomiast dla Aleksandry Simińskiej „Podróż (...) jest potrzebą spędzenia czasu w nowym krajobrazie i towarzystwie. Jednak artystka dodaje, że, „istotną konsekwencją podróży jest powrót. Wracam z radością. Wiem wtedy gdzie jest moje miejsce na ziemi i gdzie są dla mnie osoby najważniejsze“. Moje podróże zawsze odbywają się pomiędzy: czasem a przestrzenią, tym co realnie, a tym co fikcyjne, tym czego doświadczamy, a tym co jest doświadczeniem pozornym, przyśpieszeniem i skupieniem, tradycją i współczesnością.

Galeria