2018 – Polish & Slavic Cenert Inc. – Nowy Jork

Projekt Nowy Jork – New York Project - New Yorker Projekt - Polish&Slavic Center Inc. - Nowy Jork (USA)


Opis

„Projekt Nowy Jork“ związany jest z moją pierwszą podróżą do tego miasta, we wrześniu 2017 roku. Sam proces poznawania Nowego Jorku połączony był z wytyczaniem tras i całodziennym zwiedzaniem, z uważnością, zapamiętywaniem, oswajaniem, wyszukiwaniem szczegółów, które mnie inspirowały, zapisywaniem wrażeń z każdego dnia. Późniejsza praca, już w Polsce, odbywała się według następującego schematu: obserwacja – wygaszanie – zapominanie – przywracanie na nowo w zupełnie innej perspektywie. Powstał mój osobisty pamiętnik dedykowany Nowemu Jorkowi. Prace nawiązują do kartek pocztowych, wysyłanych z podróży, kiedyś bardzo popularnych, obecnie zastąpionych przez znacznie szybsze i wygodniejsze formy przekazu informacji. Są to rysunki, akwarele, kolaże, w których bardzo ważną rolę pełnią teksty: moje notatki oraz informacje zaczerpnięte z przewodników i książek o Nowym Jorku. W procesie twórczym na nowo odkrywałam to miasto, nie próbowałam niczego przyśpieszać, prace przybrały charakter osobliwych mandali, wszystko płynęło i narastało swoim rytmem pełnym harmonii, skupienia i spokoju.

Galeria