Obraz i słowo

Obraz i słowo - Picture and Word - Galeria Wspólna - Bydgoszcz - Polska - Poland

Opis

[PL] Joanna Imielska: Wystawa pt. „Obraz i słowo“ to kolejny czesko-polski projekt, efekt współpracy między Poznaniem – Ostrawą – Bydgoszczą. Do tej pory udało nam się zrealizować kilka wspólnych wystaw w Polsce, Niemczech i Czechach, kilka twórczych spotkań, stanowiących platformę wymiany myśli i refleksji dotyczących sztuki. Nasze tematy krążyły wokół natury, mikrokosmosu, dotykały dwóch horyzontów, tym razem: „obraz i słowo“ poddajemy interpretacji dziewięciu artystów zaproszonych do udziału w projekcie. Z pewnością tytuł kryje w sobie wiele symbolicznych znaczeń, a artyści prowokują i zapraszają do ich odczytania. Czy atutem będą odmienne spojrzenia, różne formy i techniki realizacji: od malarstwa po poezję konkretną? Na ile prace nawiążą ze sobą dialog, wejdą w interakcję? Czy „wewnętrzne czarne ogrody“ w malarstwie Milana Cieslara pokonają znaczenie białego koloru w zmuliplikowanej przestrzeni „białego lasu“ Aleksandry Simińskiej? Co nam chcą powiedzieć Jakub Guziur i Tomáš Koudela słowami poezji konkretnej, czy zaakcentują problem zmienności, transformacji, znikania i odradzania? Czy Dáša Lasotová zastosuje cytaty ze swojej wcześniejszej twórczości konceptualnej z lat 80, a może wprowadzi nas w świat sugestywny, a jednocześnie niezwykle poetycki, tak jak ona tylko to potrafi zrobić? A metafizyczne prace malarskie Pavla Formana, zawierające pełne niepokoju spojrzenie na człowieka – czy będą dla nas bardziej emocjonalne czy intelektualne? Czy ukryte słowa w pełnych świetlistego koloru obrazach Václava Rodka będą łatwiejsze do odczytania niż tekst w zaszyfrowanych pracach Joanny Imielskiej? Co Ivo Sumec chce opowiedzieć nam o przedmiocie, o procesie odszukania, adaptacji, „zaopiekowania” w jego obrazach? Z pewnością nie będą to odpowiedzi jednoznaczne. Wystawa ma skłonić do refleksji, ma ujawnić sieci powiązań między artystami, ma być wymianą materii i energii, kolejnym podjętym dialogiem, ma wpisać się w niezwykły klimat Galerii Wspólnej w Bydgoszczy. [CS] Dáša Lasotová: Jedním ze společných jmenovatelů vystavujících autorů z České republiky je jejich pedagogické působení na Ostravské univerzitě. Malíř Milan Cieslar, malíř a básník Pavel Forman, spisovatel, editor, redaktor, autor vizuální poezie Jiří Guziur a básník,spisovatel, kurátor, teoretik, výtvarný autodidakt Tomáš Koudela vyučují na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Na projektech s nimi spolupracuje konceptualistka Dáša Lasotová. Malíři Václav Rodek a Ivo Sumec vyučují na Fakultě umění. Další spojení bylo postupně vytvořeno díky kurátorským projektům Tomáše Koudely a Pavla Formana. V posledních letech proběhlo několik výstav, například SITUACE OSTRAVA 2017, Pořád spolu (2018), BLACK MILK (2019), SITUATION SILESIAN 2019, na nichž kurátoři představovali současnou výtvarnou tvorbu a kde uváděli také tvůrce, kteří jsou nyní prezentováni v Bydgoszczi.

Galeria