22 Prezentacje

22 Prezentacje - Leszno 2022 - Narracje różne - 22st Presentations Leszno 2022: Various narratives - MBWA - Leszno - Polska - Poland

Opis

[PL] Hasło przewodnie 22 Prezentacji to „Narracje różne”, to pochwała pluralistycznego myślenia o współczesnym świecie i sztuce, przedstawienie różnorodnych wątków rozważań o ważnych zagadnieniach, także tych dotyczących kwestii społecznych i kulturowych. To zaproszenie do koegzystencji odmiennych stanowisk, poszukiwań i wrażliwości twórczych w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji. Kurator wystawy: Rafał Boettner-Łubowski. Joanna Imielska: Pamięć rozpatruję w wielu aspektach, nie tylko jako umiejętność rejestrowania, przechowywania i odtwarzania informacji, wrażeń zmysłowych, skojarzeń czy symboli. Pamięć określa moją świadomość i tożsamość, odnosi się do mojej deklaratywnej przeszłości, tworzy moją autobiografię. Zastanawiam się jak daleko może sięgać moja pamięć, czy posiada nieograniczoną pojemność i czas przechowywania informacji, jaką rolę odgrywa pamięć „genetyczna”? Uznaję, że nasza teraźniejszość składa się z wielu rodzajów pamięci i „wszystkich trwań z przeszłości, które zostały zapisane w materii” (L. Olivier). Te szczególne zapisy materii tworzą prace z cyklu „Pamięć kamienia”. III Nagroda – Starosty Leszczyńskiego przyznana Joannie Imielskiej za pracę „Skamieniałości strukturalne 2” z cyklu „Pamięć kamienia”: za inspirujące potraktowanie formy i treści otwierające szerokie pola interpretacji. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK

Galeria