Czas

Czas - Time - Zeit

Opis

Zapamiętane obrazy z mojej przeszłości podsunęły mi pomysł na tkane rysunki – tak powstały prace z cyklu "Czas". Po raz kolejny natura stała się dla mnie wyzwaniem, wykorzystałam cykliczność czasu, kolejne fazy przemijania i odradzania, ale ostatecznie wybrałam liniową naturę czasu, jego ciągłość, zmienność i nieprzewidywalność. Czas traktuję w tych pracach jako płaszczyznę wielowarstwową, wszystko stanowi prześwitującą tkankę, pełną znaków, linii i kresek, kropkowań, organicznych materii. Kwadrat i koło nadal stanowią podstawę kompozycji. W pracach tych odwołuję się do barw natury, pragnę za pomocą koloru uchwycić proces przemijania, pokazać kolejne fazy zaniku intensywności koloru, jego kruszenie, matowienie, wyciszenie. Justyna Ryczek („Podróż w czasie, wokół czasu, poprzez czas...“, 2008): „Geometria kojarzy się z uporządkowaniem, odgórnie wprowadzonym ładem, Imielska jedynie korzysta z geometrii, nie stawia jej w centrum. Przywołuje te kształty, na wzór ważnego wspomnienia, a może głęboko skrywanej tęsknoty za prostotą i pewnością świata. Pamiętajmy tak częste w filozofii, a także nieobce sztuce, połączenie geometrii z możliwością poznania i oddania prawdziwego bytu. W dzisiejszym świecie nawet, jeżeli zwątpiliśmy w istnienie metafizycznego bytu, nadal podejmujemy próby zbliżenia się do miejsc, które on zajmował. W twórczości Joanny Imielskiej owa próba przejawia się poprzez zainteresowanie procesem życia, czasowym trwaniem człowieka, jego zanurzeniem w świecie i w relacje teraźniejszości zarówno wobec przeszłości, jak i przyszłości. Odwołując się do Heideggera moglibyśmy powiedzieć, że artystka w centrum swej sztuki stawia bycie–w-świecie, które zawsze rozwija się w czasie“.

Galeria