Czas na ogrody

Czas na ogrody - Time on Gardens - Zeit auf die Garten

Opis

Prace z cyklu „Czas na ogrody“ rejestrują proces odradzania, zielony kolor posiada znaczenie symboliczne. Justyna Ryczek („Podróż w czasie, wokół czasu, poprzez czas...“, 2008): „Pierwotność wykreślonych pól może wywoływać skojarzenia z biologicznym dziedzictwem ludzkości, przecież człowiek stanowi cząstkę natury. Zielone płachty rozwijających się fałd sugerują wspólnotę - roślin, najdrobniejszych stworzeń i człowieka, jedność połączona anatomią życia. Znaków takiego połączenia mamy wiele, ale nauczyliśmy się kulturowo je ignorować“.

Galeria