Cztery strony świata

Cztery strony świata - Four Sides of the World

Opis

Pojawia się w tym cyklu po raz drugi (pierwszy – „4 pory roku“) magiczna 4: Północ, Południe, Wschód i Zachód. 4 różne skojarzenia i interpretacje powiązane z konkretnymi miejscami i zapośredniczeniami kulturowymi.

Galeria