Cztery strony świata

Cztery strony świata - Four Sides of the World

Opis

[PL] Joanna Imielska: Pojawia się w tym cyklu po raz drugi magiczna 4 (pierwszy – „4 pory roku”). Północ, Południe, Wschód i Zachód. 4 różne pejzaże, skojarzenia i inerpretacje powiązane z konkretnymi miejscami i zapośredniczeniami kulturowymi. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK

Galeria