Konwersacje 2 – wielka podróż przez wiele granic, języków i kultur

Konwersacje 2 - wielka podróż przez wiele granic, języków i kultur - Conversations 2 - a great journey across many borders, languages and cultures - Galeria MBWA - Galeria w Ratuszu - Leszno - Polska - Poland

Opis

[PL] Justyna Ryczek ("Zamiast słów - doświadczanie sztuki. Wrażliwe pochylenie się nad światem", 2023): Pomysł był prosty. Konwersacje – rozmowy w różnych językach. Dialogi o tym, co nas łączy, co dzieli, co nas stanowi i o czym może chcielibyśmy zapomnieć. O otaczającym nas świecie, z odwołaniami do historii, spoglądając w niepewną przyszłość. Konwersacje – wielka podróż przez wiele granic, języków i kultur - poprzez nawiązanie do Olgi Tokarczuk, orędowniczki potrzeby wrażliwego obcowania z innymi we wspólnym świecie - zwracają uwagę na niejednoznaczności. Wielość możliwych interpretacji i różnorodne odczytania, wydawałoby się, tych samych historii. Dáša Lasotová / Czechy & Joanna Imielska / Polska: Wprowadzeniem do prac jest fragment wiersza Wisławy Szymborskiej "Trudne życie z pamięcią". Jestem złą publicznością dla swojej pamięci / Chce, żebym bezustannie słuchała jej głosu / Podsuwa mi gorliwie dawne listy, zdjęcia / porusza wydarzenia ważne i nieważne / przywraca wzrok na prześlepione widoki / zaludnia je moimi umarłymi. [EN] Justyna Ryczek ("In lieu of words – the experience of art. A sensitive regard of the world", 2023): The idea was simple. Conversations - talks in different languages. Dialogues about what unites and what divides us, what makes us and what we might want to forget. Talks about the world around us, with references to history, looking to an uncertain future. Through references to Olga Tokarczuk, who favours a sensitive co-existence with others in the world we share, Conversations - a great journey across many borders, languages, and cultures points to ambiguities, to a plethora of possible interpretations and readings of seemingly the same histories. Dáša Lasotová / Czech Republic & Joanna Imielska / Poland: An introduction to works is a fragment of Wisława Szymborska's poem "Hard Life with Memory". I’m a poor audience for my memory / She wants me to attend hervoice non-stop / She thrusts old letters, snapshots at me eagerly / stirs up events both important and un- / turns my eyes tooverlooked views / peoples tchem with my dead. / FOT. MICHAŁ KAŁUŻNY, JOANNA IMIELSKA

Galeria