Konwersacje – wielka podróż przez wiele granic, języków i kultur

Konwersacje - wielka podróż przez wiele granic, języków i kultur – Conversations - a great journey across many borders, languages and cultures - Słodownia +1 - Stary Browar w Poznaniu - Polska - Poland

Opis

[PL] Sławomira Chorążyczewska (kuratorka wystawy): Ideą wystawy jest spojrzenie na relacje zachodzące w obszarze Europy Środkowej w kontekście jej sąsiedztwa, sąsiadów, wspólnej historii, tradycji i kultury. Koncepcja wychodzi naprzeciw dyskursowi w próbie definiowania rzeczywistości z perspektywy indywidualnego postrzegania i emocji towarzyszących temu co wspólne, a nie temu co nas dzieli - to szukanie pozytywnych aspektów we wzajemnych relacjach wypowiedzianych językiem sztuki. Do udziału w wystawie zaproszono artystki i artystów z Polski, Czech, Słowacji, Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Niemiec: Anna Maria Brandys | Mykhaylo Barabash | Eva Lotta Bruns |Sławomir Brzoska | Elżbieta Cios | Sławomira Chorążyczewska | Anna Goebel| Joanna Imielska |Peter Javorik | Piotr C. Kowalski | Yura Koval | Dáša Lasotová | Ute Lindner | Sergiy Petlyuk |Katarzyna Podgórska Glonti | Sławomir Sobczak | Stitchit and Collective (Rufina Bazlova & Sofia Tocar) | Szymon Szymankiewicz |Hanna Szumska| Guram Tsibakhashvili| Anna Tyczyńska| Louise Walleneit. [EN] Sławomira Chorążyczewska (curator of the exhibition): The idea of the exhibition is to look at the relations taking place in the area of Central Europe in the context of its neighborhood, neighbors, common history, tradition and culture. The concept meets the discourse in an attempt to define reality from the perspective of individual perception and emotions accompanying what is common, and not what divides us - it is looking for positive aspects in mutual relations expressed in the language of art. Artists and artists from Poland, the Czech Republic, Slovakia, Belarus, Georgia, Ukraine and Germany were invited to participate in the exhibition: Anna Maria Brandys | Mykhaylo Barabash | Eva Lotta Bruns |Sławomir Brzoska | Elżbieta Cios | Sławomira Chorążyczewska | Anna Goebel| Joanna Imielska |Peter Javorik | Piotr C. Kowalski | Yura Koval | Dáša Lasotová | Ute Lindner | Sergiy Petlyuk |Katarzyna Podgórska Glonti | Sławomir Sobczak | Stitchit and Collective (Rufina Bazlova & Sofia Tocar) | Szymon Szymankiewicz |Hanna Szumska| Guram Tsibakhashvili| Anna Tyczyńska| Louise Walleneit. / FOT. JOANNA IMIELSKA, SŁAWOMIR SOBCZAK

Galeria