Miasta i rzeki

Miasta i rzeki - Cities and Rivers - Galeria Student - PdF OU - Ostrava - Czechy - Czech Republic

Opis

[PL] Joanna Imielska: Projekt „Miasta i rzeki“ jest poświęcony miastom, z którymi jestem związana rodzinnie czy zawodowo, które odwiedziłam i w szczególny sposób mnie urzekły, a tym samym spowodowały, że zaczęłam zgłębiać ich historię, poszukiwać książek i filmów im poświęconych. Sam proces poznawania miast połączony jest z ekscytującą wędrówką, z powolnym oswajaniem miejsca, wytyczaniem szlaków, wyszukiwaniem szczegółów, które mnie inspirują. Późniejsza praca nad cyklami rysunkowymi i malarskimi odbywa się według następującego schematu: obserwacja – doświadczanie – wygaszanie – zapominanie – przywracanie na nowo w zupełnie innej perspektywie. Pierwsze prace dedykowane miastom chorwackim (Rovinja, Povlija, Fazana i in.) zaczęłam malować w 2000 roku, następnie w 2008 roku rozpoczęłam pracę nad cyklem "Labirynty", a rysunki dedykowałam Bydgoszczy, Poznaniowi i Lesznu, w 2016 pojawił się cykl poświęcony Miedziance. Kolejne cykle prac opowiadają o Ostravie (2017), Szanghaju (2018), Nowym Jorku (2018), Lesznie (2018) i Sieber (2019). Prowadząc rozważania o miastach i ich przestrzeni dokonuję przemiany tego co realne na symboliczne, przejście przedmiotu w syntetyczny znak staje się dla mnie celem nadrzędnym, stosuję widzenie analityczne, wielowarstwowe. Precyzja moich działań nie pozwala mi niczego przyśpieszać, prace przybierają charakter „osobliwych mandali”, wszystko płynie – niczym rzeki – i narasta swoim rytmem pełnym harmonii, skupienia i spokoju.

Galeria