Miasta

Miasta - Cities

Opis

[PL] Joanna Imielska: Ten cykl obrazów to miasta odkryte, poznane i wyobrażone. Należą do nich miasta z obszaru śródziemnomorskiego o specyficznym klimacie i nastroju. Małgorzata Dorna: („Pracownia interpretacji otwartych – w poszukiwaniu partnerów dyskursu”, Piła, 2017): W początkach naszego stulecia Imielska pokusiła się o stworzenie cyklu rysunków, zatytułowanych „Obszary czasu” i niemal równolegle, zafascynowana geometrią miast, formami płaskimi, widzianymi jakby z góry, z oddalenia, przywodzącymi na myśl skojarzenia z labiryntem, mozaiką – zaczęła zapisywać ślady i znaki, dowody na istnienie jakiejś nierozpoznanej, niezdefiniowanej do końca cywilizacji. Powstawały w ten sposób wizerunki miast, oliwkowych i błękitnych, miast portowych i miast złożonych z 30 fragmentów, miast tworzących geometryczne struktury, konstrukty, jakby zatrzymanych, zastygłych, zawieszonych w czasie. W czasie postrzeganym w sposób subiektywny, nie bez osobistego stosunku do zjawiska zmienności i trwania, do odzyskiwania, przywoływania jednych i odsuwania w niepamięć innych zdarzeń, w czasie pojmowanym jako istotny atrybut naszego, jakże kruchego, nietrwałego i ulotnego świata. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK

Galeria