Naprawa duszy, naprawa ciała

Naprawa duszy, naprawa ciała - Mending the Soul, Mending the Body - Galeria BUZ - Zielona Góra - Polska - Poland

Opis

[PL] Zielona Góra w latach 1963—1996 była miejscem dwóch cyklicznych wystaw — Wystawy i Sympozjum Złotego Grona oraz Biennale Sztuki Nowej, które chociaż opisane, nadal stanowią rodzaj tożsamościowego mitu. 2020 Biennale Zielona Góra to wystawy, sympozjum i program publiczny. Wydarzenie z udziałem kilkudziesięciu artystek i artystów dedykowane zostało mikronarracjom i praktykom artystycznym sprzężonym z nową czasowością. Mowa o współczesnych kontekstach: masowych protestach w obronie zmarginalizowanych ciał, zrzucaniu z postumentów dotychczasowych bohaterów kolonialnej historii świata i przywracania pamięci o Innych oraz uświadamianiu sobie nieodwracalnych konsekwencji zmian klimatycznych. Innymi słowy o wspólnych nam wszystkim doświadczeniach. „Naprawa Duszy, Naprawa Ciała”, to jedna z ekspozycji w ramach Biennale Zielonogórskiego, kuratorowana przez Alicję Lewicką-Szczegółę, skupia się na autorefleksyjnej obserwacji życia codziennego przez pracujące na wydziałach sztuki artystki-akademiczki: Magdalenę Gryskę, Izabelle Gustowską, Joannę Imielską, Elżbietę Jabłońską, Ewę Zarzycką, Agatę Zbylut. [EN] Between 1963 and 1996, Zielona Góra was home to two cyclical exhibitions – the Golden Grape Exhibition and Symposium and the New Art Biennale; both, though described, remain a kind of identity myth. The 2020 Zielona Góra Biennale consists of exhibitions, a symposium, and a public programme. Featuring several dozen artists, the event has been dedicated to micro-narratives and to artistic practices bound up with the contemporary and its topical contexts: mass protests in defence of marginalized gendered bodies, the toppling of the memorials of colonial heroes and the commemoration of the Other, or the realization of the irreversible consequences of climate change. In other words, to experiences shared by us all. Complementing the programme are the exhibition ”Mending the Soul, Mending the Body“, curated by Alicja Lewicka-Szczegóła, which focuses on self-reflective observation of daily life as exemplified by women artists who also work as academics (Magdalena Gryska, Izabella Gustowska, Joanna Imielska, Elżbieta Jabłońska, Ewa Zarzycka, Agata Zbylut). / FOT. MAREK LALKO / JOANNA IMIELSKA

Galeria