Obraz i tekst

Obraz i tekst - Picture and Text - Galerie PŮDA - Český Těšín - Czechy - Czech Republic

Opis

[PL] Joanna Imielska: OBRAZ – TEXT, czesko – polska wystawa w Galerii Puda v Těšíně (Czechy), jest drugą odsłoną tego tematu, pierwsza miała miejsce w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy (Polska) w 2019 roku. Dáša Lasotová, która jest współkuratorką wystawy w swojej twórczości pyta o związek: obrazu i słowa. Relacje między obrazem i tekstem potrafią być bardzo silne i wielopłaszczyznowe. Zanim powstał język pisany królował obraz, to on wyrażał myśli i kształtował przekaz. To właśnie obraz leży u źródeł powstania pisma. Obraz i tekst są wyrazem partnerstwa w operowaniu przestrzenią i czasem, choć mówi się, że obraz lepiej wyraża przestrzeń i dominuje nad tekstem pod względem ilości przekazywanych informacji w jednym akcie percepcyjnym, tekst z kolei lepiej opisuje relacje czasowe, rzeczy konkretne i zależności przyczynowo-skutkowe. Prezentowane prace w ciekawy sposób łączą elementy wizualne i werbalne, wchodzą one ze sobą w interakcje i zależności, budują przekaz bardzo osobisty i emocjonalny. Joanna Imielska zaprezentowała na wystawie prace z cyklu „Naprawa duszy”, w których kontynuuje swoje archeologiczne poszukiwania, tym razem wydobyła z chaosu rzeczy odnalezionych Głosy i Tygodniki Katolickie z lat 50-tych XX w. Wykorzystanie starego papieru, nadało pracom specyficzny charakter, mocno zaznaczył się wątek ekologiczny, ale w tym cyklu to słowo staje się motywem przewodnim. Teksty – głównie dotyczące kobiet – zostały skomponowane na zasadzie gier i rebusów do rozwiązania. Czy coś podpowiadają nam tytuły: „Kobieta też stwarza nową epokę”, „Kobieta też jest człowiekiem”, „Pieśń w życiu kobiety”, a może „Poduszka szepce do uszka”. Polskie artystki / artyści biorący udział w wystawie: A. M. Brandys, S. Chorążyczewska, J. Imielska, S. Kałmuczak, M. Kleszyńska, P. Komorowska-Birger, A. Simińska, A. Tyczyńska. [CS] Dáša Lasotová: V souboru prací uvedených v těšínské expozici nazvané TEXT A OBRAZ můžeme sledovat škálu interakcí obrazových a verbálních prostředků. Vizuální formou se projevují mnohé vztahy mezi oběma vstupními znakovými systémy. Formy a obsahy prokazují aspekty alfabetické, citační, filosofické, kaligrafické, konceptuální, lettristické, meditační, poetické, procesuální, satirické, tautologické, transkripční, vztažné … Na výstavě se podíleli čeští umělci: K. Adamus, M. Cieslar, J. Guziur, V. Havel, T. Koudela, D. Lasotová, M. Lasota, E. Ovčáček, V. Rodek, J. Wojnar. Kuratorki wystawy: Dáša Lasotová, Joanna Imielska. / FOT. JOANNA IMIELSKA

Galeria