Pamięć Kamienia

Pamięć kamienia - Stone Memory

Opis

[PL] Joanna Imielska: Praca nad cyklem „Pamięć kamienia” była ważną lekcją z zakresu geologii i historii sztuki, w doskonały sposób wpisuje się w moje dotychczasowe rozważania o czasie, ale tym razem sięgam w przeszłość bardzo odległą, niekiedy trudną do wyobrażenia. Prace dedykuję miastu Trzyniec, skomponowane są na zasadzie mojego subiektywnego po nim przewodnika, wyznaczam kierunek: Świat – Europa – Polska – Poznań – Pępowo – Czechy – Třinec: 49°40′39′′N / 18°40′15′′E – Galerie KD Trisia. Opowiadam o rzeczach, które wydarzyły się około 400 milionów lat temu, a zostały zapisane w kamiennej posadzce Domu Kultury w Trzyńcu w Czechach. Kamień to brązowo-brunatny i szary wapień, w którym łatwo można znaleźć skamieniałości – szczątki zwierząt pochodzenia morskiego z okresu od dewonu do końca kredy. Najprawdopodobniej są to: goniatyty, klymenie, ceratyty, albo amonity właściwe należące do grupy amonitowatych – podgromady wymarłych głowonogów. W moim przewodniku po Trzyńcu ważne miejsce zajmują wybrani artyści związani z tym miejscem, zaliczani do tzw. śląskich konceptualistów: Karel Adamus, Jan Wojnar, Milan Lasota i Dáša Lasotová. Wystawa stała się dla mnie dobrą okazją do poznania twórczości tak wybitnych artystów, których połączyła konceptualna płaszczyzna wypowiedzi. Mój artystyczny dialog z poszczególnymi twórcami jest różny. Próbuję zaznaczyć ślady ich obecności w analizowanym przeze mnie temacie: „Pamięć kamienia”. / FOT. SZYMON KAŁMUCZAK

Galeria