Pamięć kamienia

Pamięć kamienia - Stone Memory - Galerie Města Třince Kd Trisia - Třinec - Czechy - Czech Republic

Opis

[PL] Joanna Imielska: Pomysł na wystawę: „Pamięć kamienia” zrodził się w sierpniu 2021 roku, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Trzyńca. W Galerie KD Trisia przypadkowo spotkana kobieta, z pewnością tam pracująca, pokazała mi zadziwiające skamieniałości, kiedy je zobaczyłam od razu wiedziałam, że to będzie historia, o której chcę opowiedzieć. Historia, która w doskonały sposób wpisuje się w moje dotychczasowe rozważania o czasie, ale tym razem sięgam w przeszłość bardzo odległą, niekiedy trudną do wyobrażenia. Wystawa jest dedykowana miastu Trzyniec, skomponowana na zasadzie mojego subiektywnego po nim przewodnika. Opowiadam o rzeczach, które wydarzyły się między 400 milionów lat temu a 2022 rokiem. Zachęcam do spaceru po Trzyńcu, odkrycia jego najstarszych zabytków. Aby odkryć pamiątki sprzed milionów lat ukryte w kamiennej posadzce wystarczy spędzić parę minut w DK Trisia, długość trasy wynosi kilkanaście metrów, a do tego obiekty te dostępne są do zwiedzania bez biletów. W moim przewodniku po Trzyńcu ważne miejsce zajmują wybrani artyści związani z tym miejscem, zaliczani do tzw. śląskich konceptualistów: Karel Adamus, Jan Wojnar, Milan Lasota i Dáša Lasotová. Wystawa stała się dla mnie dobrą okazją do poznania twórczości tak wybitnych indywidualistów, których połączyła konceptualna płaszczyzna wypowiedzi. Mój artystyczny dialog z poszczególnymi artystami jest różny. Próbuję zaznaczyć ślady ich obecności w analizowanym przeze mnie temacie: „Pamięć kamienia”. Praca nad wystawą była dla mnie ważną lekcją z zakresu geologii i historii sztuki, „Pamięć kamienia” to nowa odsłona mojego czasopisania. [CS] Joanna Imieska: Námět výstavy Paměť kamene se zrodil v srpnu v roce 2021, kdy jsem poprvé navštívila Třinec. V KD Trisia jsem náhodou potkala ženu, zaměstnankyni kulturního domu, která mi ukázala podivuhodné zkameněliny. Jakmile jsem je spatřila, byla jsem si jista, že toto bude příběh, který chci vyprávět. Příběh, který dokonale zapadá do mých dosavadních úvah o čase. Tentokrát se ale vracím do minulosti, tak vzdálené, že až těžko představitelné. Výstava je věnována městu Třinci, komponována je jako můj subjektivní průvodce městem. Vyprávím o věcech, které se udály v době čtyřista miliónů let před rokem 2022. Vybízím k procházkám po Třinci a k objevování jeho nejstarších památek. K objevení památek zpřed milionů let ukrytých v kamenné podlaze stačí strávit několik minut v KD Trisia, můžeme je vidět ve vzdálenosti několika desítek metrů od vstupu, kde jsou navíc tyto objekty dostupné bez vstupného/poplatku. V mém průvodci po Třinci zaujímají významné místo umělci s tímto městem spjatí a náležející k tzv. slezským konceptualistům: Karel Adamus, Jan Wojnar, Milan Lasota a Dáša Lasotová. Moje výstava se pro mne stala dobrou příležitostí k poznávání tvorby tak vynikajících individualistů, které spojila konceptuální rovina vyjádření. Můj umělecký dialog s jednotlivými umělci je různý. Snažím se označit jejich stopy ve mnou analyzovaném tématu: Paměť kamene. Práce na výstavě pro mne byla důležitou lekcí z oblasti geologie a dějin umění, Paměť kamene, to je moje nová verze časopsaní. Wystawa finansowana przez Czeskie Ministerstwo Kultury, kuratorka wystawy: Dáša Lasotová. / FOT. DARINA KUBIKOVÁ, JOANNA IMIELSKA

Galeria