Sieber

Sieber

Opis

[PL] Joanna Imielska („Anatomia czasu“, 2020): W 2014 roku odkryłam Góry Harzu, położone w środkowych Niemczech na terenie Saksonii-Anhalt i Dolnej Saksonii. Przyjeżdżając w Góry Harzu, zatrzymuję się w Sieber, małej miejscowości leżącej około dziewięciu kilometrów od Herzberga am Harz. Sieber położone jest nad rzeką o tej samej nazwie, zatopione między górami, sprawia wrażenie uśpionej i wyludnionej osady. Podobają mi się ta cisza i to opuszczenie, jakbyśmy świat oglądali z lotu ptaka, „jakby ludzie nie istnieli, jakby istniało tylko to, co stworzyli i w czym się chowają. Widać ich mieszkania i drogi, które je łączą, widać dym wznoszący się z ich domów i zakładów produkcyjnych, widać pojazdy, w których siedzą, ale samych ludzi nie widać. A przecież oni obecni są wszędzie na obliczu ziemi” … Kiedy wyruszam w góry, między innymi na Groβe Knolle lub Hanskühnenburg, całkowicie stosuję się do japońskiej zasady shinrin-yoku, co można dosłownie przetłumaczyć jako „zażywania kąpieli w lesie”. Choć na początku mam wytyczone szlaki, to w rezultacie dochodzę tam, gdzie zaprowadzą mnie wyobraźnia i moja pomocna mapa, spaceruję w milczeniu, nie spieszę się, wykorzystuję wszystkie moje zmysły dla lepszego przeżycia i poznania tego miejsca, słucham muzyki lasu, chłonę jego zapach, oddycham powoli i głęboko czystym powietrzem, smakuję znakomitej wody, podziwiam krajobraz, staram się zapomnieć o czasie, jestem tu i teraz... A potem, kiedy wracam do Sieber, do Hotelu Zum Pass, porządkuję wszystkie moje wrażenia i przelewam je na papier. To dopiero rozpoczęty proces poznawczo-twórczy. [EN] Joanna Imielska (“Anatomy of Time”, 2020): In 2014 I discovered the Harz Mountains, located in central Germany in Saxony-Anhalt and Lower Saxony. Arriving in the Harz Mountains, I stay in Sieber, a village located about 9 km from Herzberg am Harz. Sieber, situated by the Sieber River, sunk between the mountains, seems to be a dormant and deserted settlement. I like this silence and this abandonment as if we were watching the world from a bird’s eye view, “as though there were no people, only the things they have made and in which they are hiding. One sees the places where they live and the roads that link them, one sees the smoke rising from their houses and factories, one sees the vehicles in which they sit, but one sees not the people themselves. And yet they are present everywhere upon the face of the earth…”. When I go to the mountains, such as Groβe Knolle or Hanskühnenburg, I completely follow the Japanese shinrin-yoku principle which can literally be translated as “taking a bath in the forest”. Although at the beginning I mark out the trails, in the end I go to wherever my imagination and my helpful map takes me. I walk in silence, I do not hurry, I use all my senses for a better experience and knowledge of this place, I listen to the music of the forest, I absorb its smell, I breathe slowly and deeply clean air, I taste excellent water, I admire the landscape, I try to forget about time, I am here and now… And then, when I go back to Sieber, to the Zum Pass Hotel, I sort all my impressions out and put them on paper./ FOT. JOANNA IMIELSKA

 

 

Galeria