Sztuka czy sztuczki

Sztuka czy sztuczki - Art or Tricks – Kunst oder Tricks

Opis

W najnowszych pracach nasz ludzki czas staje się dla mnie pojęciem zbyt „wąskim”, zestawiam dwa jakże odległe światy, czas ludzki i czas kosmiczny, odwołuję się do problemu pamięci i zapominania. „Sztuka czy sztuczki“ – to tytuł „19 Prezentacji – Leszno 2016“ i on stał się dla mnie wyzwaniam, zrodził się pomysł na wykorzystania kalki i 2, 3 i 4-krotnie odbite rysunki. Kuratorka „19 Prezentacji“ Justyna Ryczek: („Sztuka czy sztuczki a może sztuka i sztuczki“, 2016): „Czego wymagamy od sztuki i co nas uwodzi? Chcemy żeby sztuka pozostawała jedynie pięknym znakiem rzeczywistości, a może żeby mówiła nam o ważnych, choć trudnych, codziennych sprawach, a może miałaby komentować otaczający świat, a czasami dawać wytchnienie od niego, by innym razem wskazywać próby rozwiązania niemożliwych sytuacji. Czy chcemy, żeby sztuka była zawsze poważną wielką Sztuką, czy czasami podziwiamy artystów i artystki za pewne triki, tytułowe sztuczki, które dostarczają nam czystej radości? A może takie przeciwstawienie jest złe. Bowiem czy zabawne wyklucza ważne? Nie zapominajmy o grze – sztuka bowiem, jak pisał Hans-Georg Gadamer, jest swoistą grą z widzem, grą która zawsze żeby być – potrzebuje nas widzów - jesteśmy koniecznym graczem, który zachęcony przez artystę/artystkę wchodzi w ich świat, by w nim, czy poprzez niego odnieść się do swojego życia“.

Galeria