Zapisane godziny

Zapisane godziny - Saved Hours - Galeria Wspólna - Bydgoszcz - Polska - Poland

Opis

[PL] Justyna Gongała („Zapisane Godziny” Joanny Imielskiej, 2014): Refleksja nad istotą czasu, wpisana jest w niemal każdy aspekt ludzkiego życia. Choć pojęcie to powraca regularnie, tak w mowie potocznej, jak w wypowiedziach natury naukowej czy filozoficznej, wciąż próżno szukać jednorodnej, kompleksowej definicji. Relatywne doświadczanie czasu jest faktem, bez względu na to, czy dowodów dostarcza nam obiektywna nauka, czy indywidualne odczucia i przemyślenia. Te ostatnie zresztą, stanowią największą skarbnicę rozmaitych koncepcji i fascynującą galerię różnorodnych form ich wyrazu. Motyw czasu to jeden z najpopularniejszych wątków absorbujących wyobraźnię artystów. Tę samą ulotną, nieodwracalną, nieprzewidywalną, metafizyczną naturę czasu, wyrażają martwe natury XVII wiecznych mistrzów niderlandzkich, rozpływające się zegary Salvadora Dali i abstrakcyjne płótna Barnetta Newmana. Z tematem tym od trzynastu lat mierzy się Joanna Imielska - artystka, której wystawę pt. „Zapisane godziny” do 13 marca, prezentuje Galeria Wspólna. Przemijanie i odradzanie, zmienność i nieprzewidywalność, liniowość, ciągłość, cykliczność – to aspekty, którym artystka daje wyraz w swoim cyklu rysunkowym Czas. Cykl ten, konstruowany od 2001 roku, czyni formę otwartą na nowe wątki i rozwiązania, oscylując między tym co uniwersalne, a osobiste i wewnętrzne. W najnowszych pracach artystka skupia się na swoim indywidualnym doświadczaniu czasu - niepokojącej świadomości ciągłego ruchu i niemożliwości zatrzymania zegarów.

Galeria