Zapisane godziny

Zapisane godziny - Saved Hour

Opis

Prace rysunkowe „Zapisane godziny“ stanowią rodzaj kalejdoskopów, które skomponowane są ze starannie wybranych przeze mnie elementów: fragmentów map, zapisu EKG, zapisów rytmu snu. Modułem jest trójkąt ułożony w różnych zestawieniach, kompozycje te podobnie jak układy w kalejdoskopach zawierają zamierzony element nieprzewidywalności. Justyna Gongała („Zapisane Godziny Joanny Imielskiej”, 2014): “W wielkoformatowych obrazach Imielska rozkłada strukturę czasową godziny na czynniki pierwsze, jakby w obawie przed przeoczeniem najdrobniejszej jednostki. W pracach tych szczególną uwagę zwraca skrupulatność zapisu, niemal fizyczne doświadczanie czasu. Wydaje się, że każda sekunda znalazła swój wyraz na papierze. Linearność ulega skomplikowaniu. Zmieniają się kierunki zapisu, bezkresne linie tworzą sieci i labirynty. Wyznaczają figury geometryczne. Artystka wprowadza nowe narracyjne struktury – fragmenty map i planów miast, brzmiące niczym echa wspomnień z przeszłości. To, co zdawało się być bieżącym notatnikiem ulotnych chwil, przypomina raczej złożoną relację z godzinnej podróży w czasie - tym teraźniejszym, przyszłym i przeszłym”. Ewa Urbańska („Przestrzeń w malarstwie i przestrzeń malarska. Szkice o malarskiej interpretacji przestrzeni i czasu w twórczości kilku artystów“ , 2014): „Ten mechaniczny i z założenia obiektywny zapis ludzkiego życia poprzez jego najczęściej biologiczne funkcje zostaje przez Imielską na nowo uporządkowany, przekształcony z linearnego w kolisty. Przypomina zgeometryzowany i zmienny obraz w tubusie kalejdoskopu. Kserograficzne, pozytywowe i negatywowe odbitki tworzą już nie kod zrozumiały dla diagnosty czy grafologa, ale historię pojedynczego życia. Nie dążą do opisania nieskończoności jako czegoś obiektywnego, wyrażonego uniwersalnym językiem liczb jak u Opałki, ale wykresem linii, w tym wypadku subiektywnej i biologicznej“.

Galeria